خرید کتاب سنسورهای زندگی روزمره: مهندسی محیط و تغذیه

[ad_1]

این کتاب مروری به روز از مفاهیم ، شبیه سازی ها ، جزئیات فنی و فناوری و کاربردهای کاربردی انواع مختلف سنسورها را ارائه می دهد و روندهای نسل بعدی حسگرها و سیستم های مهندسی محیط و غذا را مورد بحث قرار می دهد. این کتاب برای محققان ، دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، دانشگاهیان و متخصصان صنعت که در زمینه های مهندسی محیط زیست و غذا ، نظارت بر محیط زیست ، کشاورزی دقیق و کنترل غذا کار می کنند ، در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

read more