خرید کتاب سنسورها: مجموعه مقالات سومین کنفرانس ملی سنسورها ، 23-25 ​​فوریه 2016 ، رم ، ایتالیا.

[ad_1]

این کتاب بهترین مقالات ارائه شده در سومین کنفرانس ملی حسگرهای ایتالیا را که از 23 تا 25 فوریه 2016 در رم ، ایتالیا برگزار شد ، گردآوری می کند. این کتاب ابزاری ارزشمند و مرتبط است که نمای کلی از آخرین یافته ها ، استراتژی ها و جهت گیری های جدید در زمینه تحقیقات حسی را ارائه می دهد. علاوه بر این ، این جنبه های مختلف مبتنی بر توسعه سنسورهای جدید شیمیایی ، فیزیکی یا بیولوژیکی ، مونتاژ و توصیف ، پردازش سیگنال و پردازش داده ها را بیان می کند. سرانجام ، این کتاب استراتژی های الکتروشیمیایی ، نوری و سایر موارد را برای مشکلات مربوط به محیط زیست در زمینه مواد غذایی و کلینیکی و همچنین کاربردهای صنعتی به کار می برد.

[ad_2]

read more