خرید کتاب سومین کنگره بین المللی میکروسکوپ و میکروآنالیز بین رشته ای (InterM): مواد ، اولودنیز ، ترکیه ، 19-23 اکتبر 2015

[ad_1]

سومین کنگره بین رشته ای بین المللی میکروسکوپی (InterM2015) ، که از 19 تا 23 اکتبر 2015 برگزار شد ، به آخرین تحولات کاربرد میکروسکوپ در علوم بیولوژیکی ، فیزیکی و شیمیایی در هر اندازه ، پیشرفت در ابزار دقیق ، فن آوری و مواد آموزشی اختصاص داشت توسط میکروسکوپ. این مجموعه ها مجموعه ای از 17 مقاله فنی بررسی شده است كه توسط نهادهای برجسته دانشگاهی و پژوهشی از 9 كشور ارسال شده و نمایانگر برجسته ترین تحقیقات است.

[ad_2]

read more