خرید کتاب سیاست حافظه ، هویت و تعارض: حافظه تاریخی به عنوان یک متغیر

[ad_1]

این کتاب بر روی روش مطالعه حافظه تاریخی متمرکز است و بحث های نظری را در مورد استفاده از حافظه تاریخی به عنوان یک متغیر برای توضیح کنش سیاسی و جنبش اجتماعی پرورش می دهد. فصل های این کتاب رابطه بین حافظه تاریخی و شکل گیری هویت ملی ، ادراک و سیاست گذاری را مفهوم سازی می کند. نویسنده به ویژه تحلیل می کند که چگونه حافظه به چالش کشیده و گفتمان اجتماعی مرتبط می تواند منجر به ملی گرایی و درگیری بین المللی شود. این کتاب براساس نظریه ها و تحقیقات در زمینه های مختلف پژوهشی ، طیف وسیعی از چارچوب های تحلیلی را با هدف مفهوم سازی عملکردهای حافظه تاریخی ارائه می دهد. این چارچوب تحلیلی می تواند به طبقه بندی ، اندازه گیری و متعاقباً نشان دادن تأثیرات حافظه تاریخی کمک کند. این کتاب همچنین چگونگی استفاده از نظرسنجی ها ، کتاب های درسی ، متون و اسناد مهم ، آثار تاریخی و سایت های یادبود را برای انجام تحقیقات برای مطالعه عملکرد حافظه تاریخی مورد بحث قرار می دهد.

[ad_2]

read more