خرید کتاب سیاست خارجی استرالیا در آسیا: قدرت میانه یا شریک ناخوشایند؟

[ad_1]

این کتاب در مورد اینکه “قدرت متوسط” در استرالیا چیست و اینکه آیا هویت آن به عنوان یک قدرت متوسط ​​بر رابطه آن با آسیا تأثیر می گذارد بحث می کند. این مقاله تاریخچه مفهوم قدرت متوسط ​​را بررسی می کند ، سه مفهوم از وضعیت قدرت متوسط ​​را توسعه می دهد و روابط استرالیا با چین ، ژاپن و اندونزی را به عنوان اصلی ترین رابطه بررسی می کند. این ادعا می کند که استرالیا به دلیل گذشته استعماری و تبعیض آمیز تاریخی و به دلیل وابستگی فعلی خود به ایالات متحده برای اتحاد امنیتی ، “یک شریک ناخوشایند” است. وی اظهار داشت که این باید با اتخاذ مفهوم جدیدی از قدرت متوسط ​​در سیاست خارجی استرالیا تغییر یابد.

[ad_2]

read more