خرید کتاب سیاست خدمات تمدید شده برای مدل های ضربه و آسیب:

[ad_1]

این کتاب مروری بر آخرین پیشرفت های تئوری تعمیر و نگهداری ، تکنیک های پیشرفته نگهداری با مدل های ضربه و آسیب و کاربرد آنها در سیستم های رایانه ای است که مشکلات کارایی را برطرف می کند. این همچنین به خوانندگان امکان می دهد چندین سرویس را انجام دهند ، سیاست های خدمات را اطلاع دهند و تکنیک های مقایسه ای را برای چندین سرویس مختلف کشف کنند. علاوه بر این ، در مورد مدل سازی شوک و آسیب به عنوان یک مکانیسم شکست مهم برای سیستم های قابلیت اطمینان بحث می شود ، و جزئیات فرآیندهای تخریب ، حالت های خرابی و ویژگی های خدمات سیستم های بسیار پیچیده امروزی ، به ویژه برای برخی از سیستم های مکانیکی اصلی که برای کاربردهای خاص طراحی شده اند ، مورد بررسی قرار می گیرد.

[ad_2]

read more