خرید کتاب سیستم بهداشت و درمان آمریکا: یک راهنمای عملی برای فارغ التحصیلان پزشکی بین المللی که مایل به ورود به سیستم هستند

[ad_1]

این کتاب دانش و تجربه متخصصان برجسته پزشکی را برای ارائه درک از سیستم مراقبت های بهداشتی آمریکا در اختیار فارغ التحصیلان پزشکی بین المللی قرار داده است. تمام مراحل اصلی در زمینه آماده سازی یک فارغ التحصیل پزشکی خارجی برای آموزش پزشکی در ایالات متحده تحت پوشش قرار گرفته است. هدف این کتاب ارائه اطلاعات و راهنمایی های اساسی در مورد نحوه حرکت در سیستم مراقبت های بهداشتی آمریکا است. مشخصات آن در این جلد کوتاه و آسان برای خواندن توضیح داده شده است تا به فارغ التحصیلان پزشکی بین المللی کمک کند تا در سیستم آمریکایی ادغام شوند.

[ad_2]

read more