خرید کتاب سیستم مدیریت نرم افزار Linux: با استفاده از نرم افزار منبع باز رایگان سیستم هایی را برای تجارت خود بسازید

[ad_1]

زیرساخت SOHO یا SMB Linux را برای گسترش تجارت و قابلیت های IT مرتبط با آن پیاده سازی کنید. این کتاب با بهره گیری از دانش و تجربه نویسندگان ، هر آنچه را که برای پیشرفت کار خود نیاز دارید فراهم می کند.

[ad_2]

read more