خرید کتاب سیستم های ارتباطی برای مهندسان برق:

[ad_1]

این کتاب به عنوان مقدمه ای بسیار کوتاه برای دانشجویان سال اول سیستم های ارتباطی نوشته شده است. اصول سیستم های ارتباطی دیجیتال را در اختیار خواننده قرار می دهد و مبانی لازم برای درک سیستم های ارتباطی سیمی و بی سیم را برای مهندسان برق منتشر می کند. این مباحث مهم را از همان ابتدای موضوع که مهندسان ارتباطات باید آنها را بفهمند ، شامل می شود. نمونه کارها در هر فصل به آنها کمک می کند تا مطالب را به خوبی درک کنند. مطالعه شبکه های داده شامل چندین دسترسی ، انتقال بسته قابل اعتماد ، مسیریابی و پروتکل های اینترنتی است. مفاهیم آموزش داده شده در کلاس در متن سیستم های ارتباطات هوافضا مورد بحث قرار می گیرند: ارتباطات هوانوردی ، ارتباطات ماهواره ای. این کتاب شامل وظایف نمونه ای در هر فصل است که به خواننده کمک می کند مطالب را به خوبی درک کند.

[ad_2]

read more