خرید کتاب سیستم های اطلاعاتی و نوروبیولوژی: عقب نشینی در Gmunden توسط NeuroIS 2017

[ad_1]

این کتاب مطالبی را از Gmunden Retreat در NeuroIS 2017 ارائه می دهد که شامل مباحثی در تقاطع تحقیقات سیستم های اطلاعاتی (IS) ، فیزیولوژی مغز و اعصاب و علوم مغز است. خوانندگان با جدیدترین یافته های دانشمندان برجسته در زمینه NeuroIS آشنا می شوند که اطلاعات مفصلی در مورد نوروبیولوژی زمینه ساز رفتار IB ، روش ها و ابزارهای اصلی و کاربردهای آنها برای IB و همچنین کاربرد نظریه های عصب شناسی و نوروفیزیولوژی برای توسعه نظریه IB ارائه می دهند. …

[ad_2]

read more