خرید کتاب سیستم های با تأخیر زمانی: نظریه ، اعداد ، برنامه ها و آزمایشات

[ad_1]

این جلد مطالب مربوط به ارائه های انتخاب شده از دوازدهمین کارگاه IFAC در سیستم های تأخیر ، آن آربر ، 28-30 ژوئن 2015 را جمع آوری می کند. مقالات ارائه شده روش های جدید و نتایج جدیدی را برای سیستم های تأخیر دینامیکی ارائه می دهند. طیف موضوعی نظریه کنترل ، تجزیه و تحلیل عددی ، مهندسی و کاربردهای بیولوژیکی و همچنین آزمایشات و مطالعات موردی را پوشش می دهد. مخاطبان اصلی متشکل از متخصصان تحقیق در زمینه سیستم های تأخیر زمانی هستند ، اما این کتاب ممکن است برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز مفید باشد.

[ad_2]

read more