خرید کتاب سیستم های بهداشتی پوشیدنی و بی سیم I: تعیین کمیت پاسخ دهی و رفلکس

[ad_1]

این کتاب چشم انداز و تفسیر آینده نگرانه ای از نقش سیستم های پوشیدنی و بی سیم در تعیین کمیت پاسخ های راه رفتن و بازتاب را ارائه می دهد. این مشاهدات در کاربرد آنها برای تلفن های هوشمند و سایر دستگاه های چندرسانه ای قابل حمل برای تعیین کمیت راه رفتن و پاسخ رفلکس در زمینه یادگیری ماشین برای طبقه بندی تشخیصی و ادغام با اینترنت اشیا و رایانش ابری ترکیب شده است. چشم انداز این کتاب از اولین استفاده جهان از این دستگاه ها مانند تلفن های هوشمند برای تعیین کمی راه رفتن و پاسخ رفلکس به وضعیت پیشرفته است. دکتر LeMoin چندین برنامه پیشگامانه را با استفاده از تلفن های هوشمند و دستگاه های چندرسانه ای قابل حمل برای تعیین کمیت پاسخ دهی و رفلکس منتشر کرده است.

[ad_2]

read more