خرید کتاب سیستم های محاسباتی با کارایی بالا. مدل سازی عملکرد ، محک زدن و شبیه سازی: هشتمین کارگاه بین المللی ، PMBS 2017 ، دنور ، کلرادو ، ایالات متحده ، 13 نوامبر 2017 ، مواد

[ad_1]

این کتاب چکیده ای از هشتمین کارگاه بین المللی مدلسازی عملکرد ، معیار گذاری و مدل سازی سیستم های محاسباتی با کارایی بالا ، PMBS 2017 است که در نوامبر 2017 در دنور ، کلرادو ، ایالات متحده برگزار شد. 10 مقاله کامل و 3 مقاله کوتاه موجود در این جلد با دقت بررسی و از 36 مقاله ارسالی انتخاب شده اند. آنها در بخشهای موضوعی سازماندهی شدند: ارزیابی و تحلیل عملکرد. مدل سازی و شبیه سازی عملکرد و مقالات کوتاه

[ad_2]

read more