خرید کتاب سیستم های همراه در محیط های متراکم: تخصیص منابع و راه حل های QoS پایان به پایان با MATLAB

[ad_1]

این کتاب درمان ریاضی تخصیص منابع رادیویی در سیستم های ارتباطی سلولی مدرن را در یک محیط رقابتی ارائه می دهد. این برنامه برآورده کردن الزامات QoS برنامه های زنده در دستگاه های کاربری که از سیستم تلفن همراه استفاده می کنند و بر بهبود تجربه کاربر تمرکز دارد. نویسندگان همچنین با اطمینان از تخصیص منابع شبکه با توجه به کیفیت خدمات ، با اجازه به اشتراک گذاری با اپراتورهای باند قدیمی ، ازدحام طیف را برطرف می کنند. این مطالب مورد توجه ویژه کارشناسان صنعت برنامه ریز مخابرات ، دانشگاهیان برنامه ارتباطات و دانشجویان تحصیلات تکمیلی است که تحقیقات اصلی آنها مربوط به تخصیص منابع و کیفیت خدمات است.

[ad_2]

read more