خرید کتاب سیستم های هوشمند حمل و نقل سبز: مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی سیستم های حمل و نقل هوشمند هوشمند و ایمنی

[ad_1]

این آثار اسناد منتخب از هفتمین کنفرانس بین المللی سیستم حمل و نقل هوشمند ایمنی محیطی و ایمنی را که در نانجینگ در تاریخ 1-4 ژوئیه 2016 برگزار شد ، جمع آوری می کند. مقالات منتخب ، که شامل تحقیقات معاصر است ، با هدف تقویت تحرک سبز و فن آوری های حمل و نقل هوشمند برای اتصال ، اشتراک منابع ، انعطاف پذیری و کارایی انجام می شود. آنها اطلاعات ارزشمندی را برای محققان و مهندسان در زمینه های فن آوری حمل و نقل و ترافیک ، مهندسی خودرو و مکانیک ، مهندسی صنایع و سیستم ها و مهندسی برق ارائه می دهند.

[ad_2]

read more