خرید کتاب سیستم های پیچیده و روش های اجتماعی در انتقال انرژی: پایداری انرژی ساختمان در عصر انرژی های تجدید پذیر

[ad_1]

این کتاب یک بحث میان رشته ای در مورد مسائل اساسی مربوط به سیاست های انتقال انرژی پایدار از دیدگاه جامعه شناسان ، فیزیکدانان ، مهندسان ، اقتصاددانان ، مردم شناسان ، زیست شناسان ، بوم شناسان و تحلیل گران ارائه می دهد. با استفاده از یک رویکرد ترکیبی ، آنها هم در برابر سیستم های پیچیده و هم در تئوری عمل اجتماعی تجزیه و تحلیل می شوند تا درک عمیق تری از تکامل سیستم های انرژی ارائه دهند. این کتاب سپس به تعدادی نتیجه گیری و توصیه مهم برای جامعه تحقیقاتی و سیاست گذاران درگیر در طراحی و اجرای سیاست های انتقال به انرژی پایدار منجر شده است.

[ad_2]

read more