خرید کتاب سیستم ها و نمودارهای غیرخطی در موتورهای احتراق داخلی: مدل سازی و کنترل

[ad_1]

این بررسی اجمالی مختصر ، نمای کلی از مهمترین پدیده های غیرخطی در موتورهای احتراق داخلی را با تأکید ویژه بر استفاده از مدارهای غیرخطی در مدل سازی و کنترل آنها ارائه می دهد. خلاصه شامل روش های پیشرفته – به ویژه مبتنی بر شبکه های عصبی و محاسبه نرم افزار است. برای جبران غیر خطی بودن موتور با استفاده از یک سیگنال فشار احتراق و چندین روش برای بازیابی این سیگنال بر اساس پارامترهای مختلف موتور از جمله لرزش بلوک سیلندر و دور موتور ارائه می دهد. یکی دیگر از مباحث کتاب تشخیص غیرخطی بودن سیستم های تزریق و متعادل سازی آنهاست که وظیفه ای اجباری برای موتورهای بنزینی نسل جدید با تزریق مستقیم است. نویسندگان هم زمینه های صنعتی و هم دانشگاهی دارند ، بنابراین خلاصه اجرایی ابزار مهمی برای پژوهشگران و دست اندرکاران صنعت خودرو است.

[ad_2]

read more