خرید کتاب شبکه های بی سیم مجازی: ارتباط کاربران و تخصیص منابع

[ad_1]

اخیراً ، پیشرفت هایی در فن آوری های شبکه های بی سیم ، مانند مجازی سازی بی سیم ، برای پاسخگویی به رشد چشمگیر تقاضا و بهبود بهره وری انرژی و زیرساخت ها صورت گرفته است. این SpringerBrief جنبه های ارتباط کاربر و تخصیص منابع در شبکه های بی سیم مجازی (VWN) را مورد بحث قرار داده و نوآوری های کلیدی فناوری را برای تأمین نیازهای آنها برجسته می کند. موضوعات مختلف عملی برای VWN ها ، و همچنین تکنیک های بالقوه مانند Massive MIMO ، شبکه دسترسی رادیویی Cloud (C-RAN) و دسترسی چندگانه غیر متعامد (NOMA) بحث شده است. این SpringerBrief برای محققان و متخصصانی که در شبکه های بی سیم فعلی و نسل بعدی کار می کنند ، طراحی شده است. این محتوا همچنین برای دانشجویان پیشرفته علاقه مند به ارتباطات بی سیم و پردازش سیگنال برای ارتباطات مفید است.

[ad_2]

read more