خرید کتاب شبکه های عصبی برای کنترل مشترک چندین بازوی ربات:

[ad_1]

این اولین کتابی است که به حل مشکلات کنترل مشترک برای چندین ربات با استفاده از مدل های مختلف شبکه عصبی متمرکز یا توزیع شده ، ارائه روش ها و الگوریتم ها همراه با تجزیه و تحلیل نظری مرتبط و مثالهای شبیه سازی شده می پردازد. این برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ، محققان دانشگاهی و صنعتی در زمینه های کنترل ، رباتیک ، شبکه های عصبی ، مدل سازی و شبیه سازی در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

read more