خرید کتاب شبکه های هوشمند: مسائل امنیتی و حریم خصوصی:

[ad_1]

این کتاب نگاهی عمیق به مسائل حریم خصوصی و امنیتی محققان شبکه های هوشمند ، مهندسی و علوم کامپیوتر دارد. این اطلاعات جامع را برای درک تصویر بزرگ حریم خصوصی و مسائل امنیتی در هر دو جنبه فیزیکی و اطلاعاتی شبکه های هوشمند فراهم می کند. نویسندگان یک رویکرد پیشرفته و میان رشته ای را برای رفع نگرانی های امنیتی و حریم خصوصی موجود در نظر گرفته و اقدامات متقابل قانونی را برای هر دو ، از منظر مهندسی محاسبات و مهندسی برق پیشنهاد کرده اند. روشهای پیشنهادی از نظر نظری توسط دستگاه ریاضی اثبات شده و با مثالهای واقعی نشان داده شده است.

[ad_2]

read more