خرید کتاب شرح پیچیدگی سیستم های رسمی: نوزدهمین کنفرانس بین المللی IFIP WG 1.02 ، DCFS 2017 ، میلان ، ایتالیا ، 3-5 ژوئیه 2017 ، مجموعه مقالات

[ad_1]

این کتاب مجموعه مقالات نوزدهمین کنفرانس بین المللی پیچیدگی توصیفی سیستم های رسمی DCFS 2017 است که در ژوئیه 2017 در میلان ، ایتالیا برگزار شد. 20 مقاله کامل ، همراه با 4 مقاله دعوت شده ، با دقت بررسی و از بین 26 مقاله انتخاب شده است. پیچیدگی یک رشته از علوم کامپیوتر است که به اندازه انواع اشیا مربوط به مدلهای محاسباتی مانند ماشینهای تورینگ ، ماشینهای حالت ، گرامرها ، سیستمهای اتصال و سایر موارد می پردازد. موضوعات این کنفرانس به تمام جنبه های پیچیدگی توصیف می پردازد.

[ad_2]

read more