خرید کتاب شرکت های چند ملیتی دولتی: دولت ها در تجارت جهانی

[ad_1]

این کتاب درک عمیقی از شرکت های چند ملیتی دولتی (SOMNC) و نقش آنها در تجارت جهانی را ارائه می دهد. SOMNC به نیرویی برای مبارزه در رقابت جهانی تبدیل شده است و تحقیقات آنها زمینه های مختلفی مانند اقتصاد ، اقتصاد سیاسی ، تجارت بین المللی و استراتژی جهانی را گرد هم آورده است. این مجموعه معتبر مقالاتی بینش متقابل بین مالکیت عمومی و بین المللی سازی را فراهم می کند و هدف آن تحریک رویکردها و ایده های جدید تحقیق در این زمینه است. این کتاب شامل برخی از سهم اصلی در درک ما از این شرکت ها و تفسیرهای جدیدی است که نحوه تجزیه و تحلیل آنها را توضیح می دهد. این کتاب یک کتاب ضروری برای دانشمندان و مشاورانی است که به دنبال درک دقیق تری از SOMNC و نحوه تحقیق در مورد آن هستند.

[ad_2]

read more