خرید کتاب شناخت الگو: نهمین کنفرانس مکزیک ، MCPR 2017 ، هواتولکو ، مکزیک ، 21 تا 24 ژوئن 2017 ، مواد

[ad_1]

این کتاب مروری است همگانی از نهمین کنفرانس مکزیکی در زمینه شناخت الگو ، MCPR 2017 ، که در ژوئن 2017 در هواتولکو ، مکزیک برگزار شد. 29 مقاله کامل به روز شده ارسال شده با دقت بررسی و از 55 مقاله ارسالی انتخاب شدند. مقالات به بخشهای موضوعی اختصاص داده شده است که به فناوریهای تشخیص تصویر و هوش مصنوعی ، پردازش و تجزیه و تحلیل تصویر ، رباتیک و سنجش از دور ، پردازش و تشخیص زبان طبیعی و برنامه های تشخیص الگو اختصاص دارد.

[ad_2]

read more