خرید کتاب شناسایی دانشجو و باورهای دانشجویی به طور مکتوب در EFL:

[ad_1]

این کتاب بر مفهوم هویت دانشجو-نویسنده در زمینه نوشتن به زبان خارجی تمرکز دارد. نویسنده نشان می دهد که روند نوشتن به زبان خارجی بسیار پیچیده تر و منفردتر از آن است که بسیاری از اساتید نوشتن فکر می کنند. فصل های نظری کتاب مفاهیمی مانند دوزبانگی ، روند نوشتن L2 و هویت در نوشتن L2 را بررسی می کند. در بخش تجربی کتاب ، دیدگاه دانش آموزان در مورد نوشتن در L1 و L2 ، فرایندهای نوشتن دانشجو به هر دو زبان و هویت دانش آموز در نوشتن در L1 و L2 بحث شده است. نشان داده شده است که نوشتن در L2 مشکلاتی از نظر زبان شناختی ایجاد می کند. با این حال ، برای زبان آموزان پیشرفته EFL ، نوشتن به زبان L2 همچنین فرصت هایی را ایجاد می کند که هرگز هنگام نوشتن به زبان مادری خود ندارند.

[ad_2]

read more