خرید کتاب شکستگی ، خستگی ، شکستگی و تحول آسیب ، جلد 8: مجموعه مقالات کنفرانس سالانه مکانیک تجربی و کاربردی 2016.

[ad_1]

شکستگی ، خستگی ، شکستگی و تکامل آسیب ، جلد 8 کنفرانس سالانه SEM و نمایشگاه مکانیک تجربی و کاربردی ، هشتمین دوره از ده جلد کنفرانس ، مشارکت هایی را در این زمینه مهم تحقیق و مهندسی گرد آورده است. این مجموعه نتایج اولیه و مطالعات موردی را در طیف وسیعی از مناطق ارائه می دهد ، از جمله: درمان های شکستگی و خستگی درجا ، موضوعات عمومی شکستگی و خستگی ، شکستگی و خستگی کامپوزیت ها ، آسیب ، شکستگی ، خستگی و دوام ، اثرات سطحی بر روی شکستگی ها و خستگی ، تشخیص آسیب در هنگام تخریب و خستگی.

[ad_2]

read more