خرید کتاب شکل گیری شبکه های فضایی:

[ad_1]

این کتاب با تمرکز ویژه بر شبکه های زیرساختی مانند خیابان ها ، جاده ها و شبکه های حمل و نقل (مترو ، قطار) رویکردی مورفودینامیکی به شبکه های فضایی را توسعه می دهد. نویسنده دستگاه ریاضی لازم برای توصیف این ساختارها و چگونگی پیشرفت آنها در طول زمان را ارائه می دهد. این کتاب در مورد مهمترین نتایج تجربی و واقعیتهای تلطیف شده بحث می کند و مهمترین مدلهای شبکه های فضایی را ارائه می دهد. مخاطبان هدف در وهله اول محققان دانشگاهی علاقه مند به این رشته با رشد سریع و بسیار میان رشته ای هستند ، اما این کتاب همچنین می تواند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقه مند به شبکه های بزرگ مفید باشد.

[ad_2]

read more