خرید کتاب صنعتی سازی تولید افزودنی – مجموعه تولیدات افزودنی در محصولات و برنامه ها – AMPA2017:

[ad_1]

در طول این جلسات ، مهندسان ، طراحان و مدیران در مورد چگونگی حفظ زنجیره ارزش واقعی با تولید محصولات ساخت سریال افزودنی ، ایده و دانش را تبادل می کنند. مقالات کنفرانس منعکس کننده یک چشم انداز جامع و میان رشته ای است.

[ad_2]

read more