خرید کتاب طراحی ارگونومیک و سیستم کار کار – چشم انداز قرن 21st در آسیا:

[ad_1]

این حجم ویرایش شده تحقیق در زمینه طراحی ارگونومیک است. این فصل ها به دنبال مقالات ارائه شده در کنفرانس بین المللی مدیریت طراحی ارگونومیک ، سیستم های ایمنی صنعتی و بهداشت است. این کتاب به نیاز دانش ارگونومی ، مهندسی عوامل انسانی و مهندسی ایمنی برای ارگونومی ، ایمن و بهره ور بودن سیستم های کاری پرداخته است. این منبع مفیدی برای دانشجویان ، محققان ، متخصصان صنایع و مهندسان طراحی است.

[ad_2]

read more