خرید کتاب طرح تحقیق قدرت نرم چین در زمینه فرهنگ:

[ad_1]

این اولین کتاب نظری در مورد قدرت نرم فرهنگ چین است. این مقاله بر روابط منطقی ذاتی بین قدرت نرم فرهنگی چین و تحقق رویای چینی متمرکز است و توضیحات مفصلی در مورد دامنه و موضوعات اساسی قدرت نرم فرهنگی چین ارائه می دهد. این کتاب به شش قسمت تقسیم شده است ، که با هم جمع شده ، به طور خلاصه اما کاملاً ریشه های نظری قدرت نرم و وضعیت فعلی قدرت نرم چین را بررسی می کنیم ، که با مثال های مشخص نشان داده شده است. بر این اساس ، نویسنده متعاقباً یک نتیجه گیری کلی محتاطانه درباره توسعه “قدرت نرم” چین انجام داد.

[ad_2]

read more