خرید کتاب عامل بیمار دیابت: شبیه سازی بیماری انسان و پاسخ سیستم بهداشتی

[ad_1]

این کتاب یک رویکرد ابتکاری برای مدل سازی بیمار دیابتی انسان با استفاده از یک عامل نرم افزاری را ارائه می دهد. این مقاله بر اساس دو پایان نامه MASc (استاد علوم کاربردی) است: یکی به تکامل عامل بیمار در طول زمان نگاه می کند و دیگری به تعامل عامل بیمار با سیستم مراقبت های بهداشتی می پردازد. او نشان می دهد که عامل نرم افزار به طور مشابه با یک بیمار انسانی تکامل می یابد و ویژگی های بیماری معمول مانند واکنش به مصرف غذا ، داروها و فعالیت را از خود نشان می دهد. این مدل مبتنی بر عامل را می توان به روش های مختلفی استفاده کرد ، از جمله به عنوان نمونه اولیه برای یک بیمار انسانی خاص ، برای تعیین زمان انحراف وضعیت آن بیمار از تغییرات طبیعی. عامل نرم افزاری همچنین می تواند برای بررسی تعامل بین بیمار انسانی و سیستم مراقبت های بهداشتی مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب مورد توجه هرکسی است که در مدیریت دیابت یا تحقیق در زمینه مدیریت دیابت در جامعه فعالیت دارد. عامل بیمار دیابتی با استفاده از مدل دیابت آکرمن ساخته شده است ، اما این مدل را می توان با داده های فیزیولوژیکی لازم برای پشتیبانی از این مدل به راحتی با هر جسم دیگری در مدل سازگار کرد.

[ad_2]

read more