خرید کتاب عبور از مرزهای تعلق: مشکلات تابعیت در آلمان

[ad_1]

نیلز ویته با بررسی راهبردهای بزگ زدایی از مهاجران ترک ، انگیزه های قانونی و نمادین آنها را برای طبیعی سازی بررسی می کند. با استفاده از روشهای ترکیبی و داده های منحصر به فرد ، نویسنده نشان می دهد اگر به آنها اجازه داده شود تابعیت سابق خود را حفظ کنند و اگر آنها به عنوان اعضای نمادین جامعه آلمان شناخته شوند ، تمایل به طبیعی شدن مهاجران ترک بیشتر خواهد شد. اقلیت ها به عنوان اقامت دائم از حقوق گسترده ای برخوردار هستند و بسیاری از آنها حق تابعیت آلمان را دارند. با این حال ، آنها اغلب طرد نمادین را تجربه می کنند ، و عضویت نمادین را انگیزه ای نادر برای طبیعی سازی می کنند.

[ad_2]

read more