خرید کتاب عدالت سایبری: حقوق بشر و حکمرانی خوب در اینترنت

[ad_1]

این کتاب عدالت سایبری را به عنوان روشی مناسب برای ارتقا promoting حاکمیت خوب مبتنی بر حقوق بشر در اینترنت معرفی می کند. نویسنده فضای مجازی را به عنوان یک فضای عمومی و بدون مرز بدون قوانین کلی یا سازوکارهای کنترل دولتی که از فعالیت های افراد در این فضا محافظت و تشویق می کند ، تعریف می کند. با توجه به افزایش حجم ارتباطات و تعاملات در اینترنت ، نویسنده نشان می دهد که چگونه رژیم های حقوق بشر و حاکمیت می توانند با فضای مجازی سازگار شوند تا پاسخگویی ، شفافیت و تعامل بیشتری بین کسانی که از اینترنت استفاده می کنند و کسانی که خدمات اینترنتی را اداره و ارائه می دهند ، فراهم کند . این کتاب مورد توجه دانشگاهیان و سیاست گذاران علاقه مند به ایجاد رژیم های حاکم بر فضای مجازی خواهد بود که از حمایت و اعتماد همه کاربران برخوردار خواهند بود.

[ad_2]

read more