خرید کتاب عدم قطعیت مدل سازی: برای سالگرد استاد بوریس کووالارچوک

[ad_1]

این کتاب به 65 سالگی دکتر بوریس کووالارچوک اختصاص یافته است و بسیاری از زمینه های تحقیقاتی را که در کار او تحت پوشش است ، منعکس می کند. تمرکز اصلی بر پردازش داده ها در شرایط عدم اطمینان ، به ویژه پردازش داده های فازی است ، زمانی که عدم اطمینان ناشی از عدم صحت نظرات متخصص است. این کتاب شامل 17 اثر معتبر از متخصصان برجسته است.

[ad_2]

read more