خرید کتاب عفونت ، انزوا و سیاست های زیستی در لندن ویکتوریا:

[ad_1]

این کتاب داستان شبکه گسترده بیمارستانهای لندن برای بیماران تب و آبله است که توسط Metropolitan Shelter Board بین سالهای 1870 تا 1900 ساخته شده است. این زیرساخت عمومی در اندازه و دامنه بی سابقه ، فناوری جدیدی را برای پیشگیری از بیماری – انزوا – راه اندازی کرد. افراد لندنی که از بیماری های عفونی رنج می برند تحت نظارت ، برکناری و بازداشت گسترده ای قرار گرفته اند و آنها را به شیوه ای کاملاً جدید در دسترس علم و دولت قرار داده اند. انزوا در مقیاس عظیم معنای اپیدمی های شهری را تغییر شکل داده و رابطه جنجالی جدیدی بین سلامت ، شهروندی و فضاهای حاکمیت مدرن ایجاد کرده است. این کتاب جذاب که غنی از منابع و تصاویر بایگانی است ، دیدگاه های اساسی را در مورد تقاطع پزشکی پیشگیری و لیبرالیسم ویکتوریا ارائه می دهد.

[ad_2]

read more