خرید کتاب عفونت HPV در سرطان سر و گردن:

[ad_1]

این کتاب از آن جهت استثنایی است که رویکردی بین رشته ای را به موضوع عفونت ویروس پاپیلومای انسانی (HPV) در زمینه سرطان سر و گردن ارائه می دهد. متخصصان برجسته در این زمینه در مورد اپیدمیولوژی و زیست شناسی مولکولی سرطان سلول سنگفرشی سر و گردن HPV مثبت ، آزمایش HPV ، درمان غیر جراحی و جراحی تومورهای HPV مثبت ، پیش بینی های نتیجه و کیفیت زندگی و آزمایشات مداوم اثر واکسن در این کشور بحث می کنند. پیشگیری از بیماری … وی همچنین در مورد آزمایش ، تشخیص ، درمان و واکسیناسیون مشاوره می دهد. متخصصان گوش و حلق و بینی ، جراحان سر و گردن ، آنکولوژیست های پزشکی ، انکولوژیست های پرتوی ، زیست شناسان مولکولی و آسیب شناسان این کتاب را به عنوان یک منبع ارزشمند می یابند.

[ad_2]

read more