خرید کتاب علم و صنعت شیرینی سازی:

[ad_1]

این کتاب هم مواد اصلی و هم فناوری پردازش آب نبات را پوشش می دهد. بخش اول ترکیب شیمیایی ، ساختار و خصوصیات فیزیکی مواد اصلی و همچنین مشخصات مواد تجاری را توصیف می کند. بخش دوم مربوط به مراحل پردازش برای هر یک از گروههای عمده شیرینی پزی و بخش سوم مربوط به شکلات و آرد است. نحوه همکاری ترکیبات برای تأمین بافت و خواص حسی مطلوب برای محصول تجزیه و تحلیل می شود و واکنش های شیمیایی و تغییرات فیزیکی که در حین فرآوری اتفاق می افتد بررسی می شود. در هر بخش همچنین به عیب یابی و مشکلات رایج پرداخته شده است. صنعت و صنعت شیرینی سازی که به عنوان یک مرجع و راهنمای قطعی طراحی شده است ، راه حل هایی برای چالش های تولید شیرینی سازی با کیفیت بالا به شرکت های صنعتی ارائه می دهد.

[ad_2]

read more