خرید کتاب علوم جوی و فضایی: یونوسفرها و متوسط ​​پلاسما: جلد 2

[ad_1]

خلاصه مقالات Springer در مورد علوم جوی و فضایی در دو جلد مقدمه ای مختصر و میان رشته ای از نظریه اساسی ، مشاهده و مدل سازی فعل و انفعالات جو و یونسفر در زمین ارائه می دهد. هدف این است که سهمی در پل هوایی ، هواشناسی و علوم سیاره ای داشته باشیم. علاوه بر این ، پیشرفت های اخیر در چندین موضوع تحقیقاتی مرتبط مانند رابطه و تغییر امواج جوی مورد بحث قرار گرفته است. جلد 1 بر جو متمرکز خواهد شد ، در حالی که جلد 2 یونوسفر و محیط پلاسما را نشان می دهد. جلد 2 در درجه اول برای دانشجویان (محققان) و محققان جوانی در نظر گرفته شده است که مایلند درک سریعی از مبانی علوم فضایی و تحقیقات فعلی داشته باشند. همراه با جلد اول ، همچنین ابزاری مفید برای اساتیدی است که مایلند دوره ای را در فیزیک جوی و فضایی توسعه دهند.

[ad_2]

read more