خرید کتاب علوم شناختی و هوش مصنوعی: دستاوردها و کاربردها

[ad_1]

این کتاب یک مطالعه میان رشته ای از شناخت ، روان و رفتار از منظر پردازش اطلاعات را ارائه می دهد. این بخش شامل بخشهایی از هوش مصنوعی ، سیستمهای پشتیبانی تصمیم گیری ، یادگیری ماشین ، داده کاوی و ماشینهای بردار پشتیبان است که عمدتا در رابطه با داده های به دست آمده و تحلیل شده در انفورماتیک پزشکی ، بیوانفورماتیک و رشته های مرتبط است. این کتاب آخرین پیشرفت های هوش مصنوعی و علوم شناختی را منعکس می کند و شامل تئوری ، الگوریتم ها ، مدل سازی عددی ، تجزیه و تحلیل خطا و عدم قطعیت و همچنین کاربردهای جدید روش های پردازش جدید در انفورماتیک زیست پزشکی ، انفورماتیک و زمینه های کاربردی آن است. … به همین ترتیب ، این منبع ارزشمندی را برای دانشجویان و محققان علوم کامپیوتر و مهندسی پزشکی و زیست شناسی فراهم می کند.

[ad_2]

read more