خرید کتاب علوم پایه در بیهوشی:

[ad_1]

این آموزش جدیدترین دانش مبتنی بر شواهد در زمینه بیهوشی را ارائه می دهد. این عناوین از برنامه آزمون علوم پایه هیئت بیهوشی آمریکا (ABA) شامل آناتومی ، داروسازی ، فیزیولوژی ، فیزیک در بیهوشی و موارد دیگر را شامل می شود. در هر فصل ، نکات کلیدی مطالب را خلاصه می کند و به دنبال آن یک بحث مناسب و مختصر در مورد موضوع ارائه می شود و در پایان با سوالات چند گزینه ای همراه با پاسخ و پیشنهادی برای مطالعه بیشتر ارائه می شود. علوم بیهوشی پایه برای ساکنین تحصیل کننده علوم پایه تحقیقات بیهوشی ABA و همچنین هر متخصص بیهوشی یا کارآموز دیگری که به موضوع علاقه مند است ، در نظر گرفته شده است.

[ad_2]

read more