خرید کتاب عملکردهای کلی و تحلیل فوریه: تقدیم به استوان پلیپوویچ به مناسبت 65 سالگی

[ad_1]

این کتاب یک مرور کلی عالی و به روز از همگرایی و پیشرفت مشترک در زمینه عملکردهای کلی و تجزیه و تحلیل فوریه ، به ویژه در رشته های اصلی اپراتورهای شبه دیفرانسیل ، تجزیه و تحلیل ریزمحلی و تحلیل فرکانس زمان را ارائه می دهد. این جلد مجموعه ای از فصول مربوط به این زمینه ها ، تعاملات ، مفاهیم متحد کننده و کاربردهای آنهاست و براساس فعالیت های تحقیقاتی مربوط به انجمن بین المللی عملکردهای تعمیم یافته (IAGF) و گروه های علاقه ISAAC در مورد اپراتورهای شبه دودفرانسیل (IGPDO) است. و در مورد توابع مشترک (IGGF) ، به ویژه در مورد همکاری طولانی مدت این گروه ها در ISAAC.

[ad_2]

read more