خرید کتاب عملکرد مسئولیت اجتماعی شرکت در مالزی: مطالعه موردی از اقتصاد در حال ظهور

[ad_1]

این کتاب از طریق مثال بینتولو ، مالزی ، رویکردی منحصر به فرد برای مطالعه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در پیش گرفته است. نویسنده با استفاده از نظریه ها و استراتژی های اصلی CSR به چگونگی تعبیه CSR در فرایندهای برنامه ریزی استراتژیک سازمانی دو شکل رایج نهادهای دولتی ، آژانس توسعه و شورای شهر می پردازد. این کتاب با بررسی تأثیر خط سه گانه در کاهش تنش بین سهامداران و سهامداران ، توصیف کیفی فرآیند جامع CSR را با هدف ارزیابی سهم و ارزش CSR در توانایی پایدار شرکت در ایجاد ارزش ارائه می دهد.

[ad_2]

read more