خرید کتاب غضروف: جلد 2: پاتوفیزیولوژی

[ad_1]

سه جلد این مجموعه کتاب های مینی ، دانش فعلی و دیدگاه های جدید در مورد غضروف را به عنوان یک بافت تخصصی اما همه کاره ارائه می دهد. این جلد دوم به آسیب شناسی اصلی دو بیماری شایع آرتروز متمرکز است که بر بخشهای زیادی از جمعیت کشورهای غربی – آرتروز و کندرودیسپلازی تأثیر می گذارد. در این کتاب استاد ، دانشمندان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی علاقه مند به زیست شناسی اسکلتی عضلانی و غضروفی و ​​پاتوبیولوژی مورد بحث قرار می گیرند.

[ad_2]

read more