خرید کتاب فاصله بین عمل و تحقیق در طراحی صنعتی:

[ad_1]

این کتاب مطالب کنفرانس XXII بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت عملیات ، کنفرانس بین المللی IIE 2016 و کنفرانس بین المللی AIM 2016 را ارائه می دهد. این کنفرانس مشترک نتیجه توافق نامه بین ADINGOR (Asociación para el Desarrollo de la Ingeniería de Organización) ، ABEPRO ( Associação Brasileira de Engenharia de Produção) ، AIM (آکادمی مدیریت صنعتی اروپا) و IIE (انستیتوی مهندسان صنایع) و از 13 تا 15 ژوئیه در دانشکده مهندسی TECNUN (سن سباستین ، اسپانیا) برگزار شد. این کتاب شامل آخرین پیشرفت های تحقیقاتی و تجزیه و تحلیل پیشرفته نمونه های دنیای واقعی در طراحی صنعتی و مدیریت عملیات از انواع زمینه های بین المللی است و برنامه های خاص تجاری را برای آخرین یافته ها و نوآوری ها در مدیریت عملیات و علم تصمیم گیری مشخص می کند.

[ad_2]

read more