خرید کتاب فضاهای ثابت Möbius QK:

[ad_1]

این مونوگرافی خلاصه ای از پیشرفت های اخیر در QK فضاهای ثابت Möbius است. نظریه فضاهای QK ، با پیشگامی هاسی وولان و همكارانش ، طی دو دهه گذشته بسیار پیشرفت كرده است و مباحثی كه در این كتاب آمده است برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی و محققان جدید علاقه مند به این حوزه مفید خواهد بود. با پوشش طیف گسترده ای از موضوعات از جمله مروری بر فضاهای QK ، فضاهای QK-Teichmüller ، اندازه گیری های K-Carleson و تجزیه و تحلیل عملکرد وزن ، این کتاب به عنوان منبع مهمی برای تحلیلگران علاقه مند به این حوزه از تحلیل پیچیده عمل می کند. یادداشت ها ، تمرینات بی شمار و کتابشناسی به روز شده گسترده ، رکورد قابل دسترسی را برای هر کسی با تحصیلات استاندارد در تجزیه و تحلیل دنیای واقعی و پیچیده فراهم می کند.

[ad_2]

read more