خرید کتاب فضای مجازی: خطرات و مزایای آن برای جامعه ، امنیت و توسعه

[ad_1]

این کتاب بسیاری از جنبه های فضای مجازی را شامل می شود ، نه تنها چالش “منفی” بالقوه آن را به عنوان یک تهدید امنیتی برجسته می کند ، بلکه تأثیر مثبت آن را به عنوان یک ابزار دفاعی موثر و همچنین یک عامل جدید مورد انتظار برای تولید اقتصادی و صنعتی برجسته می کند. فضای سایبر از دیدگاه های کاملاً متفاوت و میان رشته ای مانند: مفهوم و حقوقی ، نظامی و اجتماعی – مدنی ، روانی ، تجاری ، جرایم اینترنتی ، اطلاعات سایبری در ارتباط با نهادهای دولتی و خصوصی و حاکمیت هسته ای مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

[ad_2]

read more