خرید کتاب فعال فراملی: تحولات و مقایسه هایی از جهان انگلیسی زبان از قرن نوزدهم تاکنون

[ad_1]

این کتاب اولین مطالعه تاریخی و تطبیقی ​​یک “فعال فراملی” است. تعدادی از مطالعات مهم اخیر رشد جنبش های اجتماعی جهانی ، وجود شبکه های فراملیتی و انتقال یا انتشار رویه های سیاسی را بررسی کرده اند. بیشتر این کارها نقش اصلی فعالان “فراملی” یا “جهانی” را به تصویر می کشد. با این حال ، اگر اکنون اهمیت “فعال فراملی” به طور منظم شناخته شود ، تاریخچه این شخصیت هنوز یک معما است. بیشتر مفسران این رقم را با تاریخچه اخیر مرتبط دانسته اند. در نتیجه ، بسیاری از بحث ها در مورد “فعالیت فراملی” ضد تاریخی است و ادعاهای بدیع اغلب مبتنی بر مقایسه های گسترده تاریخی نیست. همانطور که این جلد استدلال می کند ، می توان یک “فعال فراملی” را در دهه های اولیه و حتی قرن ها شناسایی کرد. اما این رقم برای اولین بار کی ظاهر شد؟ چه شرایط تاریخی به ظهور آن کمک کرده است؟ چه نکات برجسته ای در تبدیل شدن به یک فعال فراملی وجود دارد؟ و آیا فعالان فراملی عصر اینترنت از نظر تعداد یا ویژگی با گذشته متفاوت هستند؟ این س questionsالات تاریخی قلب این جلد خواهد بود.

[ad_2]

read more