خرید کتاب فلسفه کورماک مک کارتی:

[ad_1]

این مطالعه استدلال می کند که کورماک مک کارتی ، نویسنده آمریکایی ، نه تنها فیلسوف یا “نویسنده ایده” است ، بلکه دارای فلسفه است. اختصاص یک فصل مهم به هر جنبه از اندیشه مک کارتی – به ترتیب متافیزیک ، معرفت شناسی و اخلاق وی – این تحقیق شامل خواندن متمرکز تمام آثار اصلی مک کارتی است. در طول مسیر ، این تحقیق ایده های مک کارتی را با فیلسوفان مختلف ، از افلاطون تا آلن بدیو ، با چهره هایی مانند ویلیام جیمز ، مارتین هایدگر ، هانا آرنت و اسلاوا ایژک مورد بحث قرار می دهد. فلسفه کورماک مک کارتی در تقاطع مطالعات ادبی ، نظریه ادبی ، مطالعات فرهنگی ، فلسفه قاره و الهیات قرار دارد. گسترده و عمیقاً میان رشته ای است.

[ad_2]

read more