خرید کتاب فناوری ، تجاری سازی و جنسیت: یک چشم انداز جهانی

[ad_1]

این کتاب از طریق مجموعه مقالات دانشمندان مشهور بین المللی از ایالات متحده ، مکزیک و اروپا به بررسی جنسیت تجاری سازی فناوری می پردازد. فناوری ، تجاری سازی و جنسیت عدم تعادل های مختلف جنسیتی را در این زمینه اصلی نوآوری نشان می دهد و نشان می دهد که شکل گیری هویت جنسیتی در یک محیط کار مردسالار ، مانند تجاری سازی فناوری ، یک فرایند پیچیده و زمان بر است ، که اغلب توسط فرهنگ نهادی با مشکل روبرو می شود. آگاهی و گشودگی جنسیت بیشتر در تمام مراحل زنجیره نوآوری و همچنین تحقیقات و اقدامات سیاسی بیشتر برای اطمینان از استفاده بهتر از سرمایه انسانی با مهارت بالا در اقتصاد دانش در سراسر جهان مورد نیاز است.

[ad_2]

read more