خرید کتاب فناوری بازیابی اطلاعات: سیزدهمین کنفرانس انجمن های بازیابی اطلاعات آسیا ، AIRS 2017 ، جزیره ججو ، کره جنوبی ، 22 تا 24 نوامبر 2017 ، مواد

[ad_1]

این کتاب مقاله ای است همتا از سیزدهمین کنفرانس انجمن بازیابی اطلاعات AIRS 2017 ، که در نوامبر 2017 در ججو ، کره برگزار شد. 17 مقاله کامل ارسال شده با دقت بررسی و از میان موارد مختلف ارسال شده است. برنامه نهایی AIRS 2017 به مناطق زیر تقسیم شده است: زیرساخت ها و سیستم های IR ؛ مدل ها و نظریه های IR شخصی سازی و توصیه ها ؛ داده کاوی برای IR ؛ و ارزیابی IR.

[ad_2]

read more