خرید کتاب فناوری تولید محصولات اساسی غذایی از سیب زمینی:

[ad_1]

این کتاب خوانندگان را با ترکیبات فرار غذاهای اصلی آشنا می کند ، و به طور سیستماتیک فن آوری های پردازش غذاهای اصلی سیب زمینی را که در ارتقا the چرخه مطلوب و نوسازی ساختاری الگوی مصرف سیب زمینی که به تدریج از دستورالعمل های تازه به فرآوری تبدیل می شوند ، بسیار طولانی می کند ، برجسته می کند . (به عنوان مثال پوره سیب زمینی ، چیپس سیب زمینی و غیره) در نتیجه عادت های فست فود که از کشورهای پیشرفته وام گرفته شده است. اگر بتوان از سیب زمینی به عنوان ماده اصلی استفاده کرد ، نه تنها انرژی بلکه مواد مغذی نیز تأمین می کند. در حالی که این کتاب در درجه اول برای محققان و دانشجویان در زمینه فناوری غذایی در نظر گرفته شده است ، اما مورد توجه محققان تجاری علوم غذایی نیز قرار خواهد گرفت.

[ad_2]

read more